Posts

Showing posts from December, 2015

九龍柔術大圍館-2015短片

九龍柔術-hong kong brazilian jiu jitsu gym-2014

28-12-2015

祝大家平安夜和聖誕節快樂!!

23-12-2015 COPA KLN 館內賽@九龍柔術-大圍館 & 聖誕派對

13-12-2015 台灣巴西柔術賽,恭喜九龍戰士們

上海巴西柔術年度冠軍賽,YY!

4-12-2015

3-12-2015 訓練後

2-12-2015