-->

Monday, February 5, 2018

濤BLUE belt promotion !九龍柔術, 巴西柔術, 巴西柔術HK, 柔術, 香港巴西柔術, KOWLOON BJJ, KLNBJJ, JIU JITSU, JIU JITSU HONG KONG, Brazilian Jiu Jitsu, BRAZILIAN JIU JITSU HONG KONG ,BJJ blue belt ,  ,bluebeltbjj  ,beltpromotion ,巴西柔術 ,brazilianjiujitsu ,九龍柔術旺角館

半價優惠